WallMo monterer vægpaneler

WallMo 100 er en co-bot løsning til montering af vægpaneler.
WallMo 100 assisterer bygningsarbejdere med montering af primært glasvægge men også skillevægge i andre materialer i nye bygninger.

Klik her for at læse mere om, hvordan WallMo 100 kan forbedre jeres arbejdsmiljø og produktivitet.

News

Wallmo Robot in use by woman

WallMo 100, co-bot assistenten

WallMo 100 fungerer som en assisterende medarbejder til en operatør i den indendørs installationsprocess af vægpaneler. WallMo 100 håndterer tunge løft og svær transport af vægelementer og forbedrer dermed arbejdsforholdene for bygningsarbejderne. Co-botten transporteres på en EU palle og opererer på trange arbejdspladser.

Klik her for at læse mere om, hvordan WallMo 100 kan forbedre jeres arbejdsforhold.