Robot skal tage slæbet med tunge vægelementer

Pressemeddelelse 5 - skrevet af Innovationsfonden

 

2016-02-17

Robot skal tage slæbet med tunge vægelementer

Projektet bag robotten WallMoBot vil fjerne de tunge løft ved installering af vægpaneler i byggeriet. Samtidig effektiviseres selve montagen af elementerne. Dermed bliver såvel byggebranchens arbejdsmiljø som konkurrenceevne forbedret.

Granvoksne og smidige mænd er i dag en nødvendighed for at kunne montere vægelementer på mellem 80 og 100 kilo. Men arbejdet er slidsomt, og der er behov for en mekanisk løsning.

Idéen bag WallMoBotten er opstået i et samarbejde mellem byggebranchen repræsenteret ved DEKO P/S, og robotvirksomheden Blue Ocean Robotics Aps, som sammen har etableret spin-out virksomheden WallMo A/S. Konsortiet bag WallMoBot projektet består foruden disse tre virksomheder af Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Byggebranchen har påpeget et stort behov for tekniske hjælpemidler, og universiteterne har fundet mulige løsninger baseret på de nyeste forskningsresultater.

Forskningen, som nu begynder med en saltvandsindsprøjtning fra Innovationsfonden, er derved baseret på brugerdrevet innovation. Den er målrettet byggebranchens behov for automatisering, forbedret arbejdsmiljø og effektivitet omkring montage af vægpaneler.

  • Robotten skal drives af en operatør. Og så er det tanken, at WallMoBotten skal kunne løfte, transportere og installere vægelementer af glas, gips eller andre materialer. Der bliver tale om løft på op til 80, 90 eller måske 100 kilo, siger Lars Andresen, adm. direktør i teknologivirksomheden WallMo A/S, som ligeledes fremhæver, at der venter et stort arbejde med at få robotten til at fastholde det enkelte element, så dette holder balancen, inden robotten har sluppet sit tag.

Projektet vil således forske i og udnytte de brede og dybe robotkompetencer, som dansk robotindustri bygger på, med fokus på robotløsninger, hvor robotter bliver en forlængelse af og understøtter operatørens kompetencer.

For at opnå dette vil forskningen og udviklingen i dette projekt i høj grad være centreret om fleksibel robotmekanik, intelligent og dedikeret kinematik. Derudover vil der være fokus på en visionær og intuitiv brugerflade, som skal lette samarbejdet mellem operatør og robot. Hertil benyttes sensor- og feedbacksystemer og de nødvendige sikkerhedssystemer.

Projektet er målrettet installation af vægpaneler, men der er forventninger om, at forskningen vil medvirke til en øget udvikling og anvendelse af robotløsninger, hvor samspillet mellem robot, operatør og omgivelserne alle er vigtige parametre.

 

Samfundspotentiale:

Projektet sigter imod at afhjælpe en af byggebranchens markante arbejdsmiljømæssige udfordringer, nemlig de tunge løft. Derudover vil branchen kunne nyde godt af, at kun en enkelt operatør skal stå for at betjene robotten, i stedet for at to-tre medarbejdere skal løfte og montere de tunge vægelementer. Endelig forventes det også, at robotten i mange tilfælde vil kunne udføre arbejdet hurtigere, end det sker i dag.

 

Kontakt:

Virksomhed Kontaktperson Telefonnummer
Blue Ocean Robotics ApS, 5230 Odense M Direktør John Erland Østergaard +45 2510 5432
WallMo A/S, 5230 Odense M Direktør Lars Andresen +45 6059 6063
DEKO loft + væg P/S, 2630 Taastrup Direktør Peter Krogh +45 4034 7711
Aalborg Universitet, 9100 Aalborg Professor Thomas Bak +45 2567 4989
Syddansk Universitet, 5230 Odense M Viceinstitutleder Oluf Larsen +45 6550 7431

 

Innovationsfondens investering: 13 millioner kr.
Samlet projektbudget: 19 millioner kr.
Varighed af projektet: 3 år
Projektets officielle titel: WallMobot

 

 

Kilde: Innovationsfonden

 Innovationsfonden